پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 31 شهريور 1400
اطلاعیه

قابل توجه ی کلیه ی دانشجویان گرامی

آزمون های پایان ترم در سامانه ی وادانا به آدرس

vadana21.iauec.ac.ir

برگزار خواهد شد.


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0