پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 25 مهر 1400
ميز خدمت مجازي دانشجويان

 

ردیف

نام و نام خانوادگي

سمت

شماره تماس

1

خانم حسنی پور

رئیس صندوق رفاه

09168724406

2

یحیی چنگلوایی

مسئول شهریه

09163738134

3

مسعود علیپوریان

مدیر خدمات آموزشی

09169738018

4

کهیار نگهداری

مسئول نظام وظیفه

09163719591

5

حميد قدرتي

مدیر دانشجویی

09163737907

6

خانم مشتهی

جانشین فارغ التحصیلان

09373556659

7

اسماعیل شاکری نژاد

رئیس امور پژوهشی

09166724508

8

اسماعیل رحمانی

سرپرست آزمایشگاه

09163731938

9

داریوش جاوید

ارتباط با صنعت

09168722931

10

حسین مهران نیا

معاون دانشجویی فرهنگی- ناظر میز خدمت

09163710301

11 داوود پرکم مسئول امتحانات 09166712466

 

حوزه ی فرهنگی، دانشجویی، آموزشی وپژوهشی دانشگاه باتوجه به شرایط پساکرونایی جهت خدمت رسانی به دانشجویان گرامی باتوجه به الزام عدم حضوردانشجویان درواحد، میزخدمت رابه دو شیوه ی(الکترونیکی-پاسخگویی تلفنی) ایجادنموده است . لذا ازشمادانشجویان گرامی باتوجه به دستورهای بهداشتی پساکرونایی خواهشمندیم که تمامی درخواستهای خود را دراین قالب ثبت نموده تا درکوتاهترین فاصله زمانی درخواست شما پیگیری و نتیجه را به شماعزیزان انتقال دهیم.
لینک درخواست الکترونیکی
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCdw1LoKOE_s3lvC-74N8aY-IglKv5kOZ-DMDnX2IfH3hGTA/viewform?usp=sf_link
شماره تماس
۰۶۱۵۲۸۷۴۲۹۴-۰۶۱۵۲۸۷۱۴۷۵


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0