دانشگاه آزاد بهبهان،سرفصل،چارت درسي،كارشناسي ارشد وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 31 شهريور 1400
سرفصل و چارت رشته هاي كارشناسي ارشد

ردیف

نام رشته

سرفصل چارت درسي

توضيحات

1

مهندسي برق- سيستمهاي الکترونيک ديجيتال

دانلود

دانلود

 

2

حقوق خصوصی

دانلود

دانلود

 

3

مدیریت آموزشی

دانلود

دانلود

 

4

مهندسی عمران- سازه

دانلود

دانلود

 

5

فیزیک -نجوم و اختر فیزیک

دانلود

دانلود

 

6

علوم دامي - ژنتيك و اصلاح دام و طيور

دانلود

دانلود

 

7

فیزیولوژی ورزشی- فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

دانلود

دانلود

 

8

فیزیولوژی ورزشی- تغذیه ورزش

دانلود

دانلود

 

9

فیزیولوژی دامپزشكي

دانلود

دانلود

 

10

روانشناسی عمومی

دانلود

دانلود

 

11

       

12

       

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0