دانشگاه آزاد بهبهان،سرفصل،چارت درسي،كارداني ناپيوسته وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 31 شهريور 1400
سرفصل و چارت رشته هاي كارداني ناپيوسته

ردیف

نام رشته

سرفصل چارت درسي

توضيحات

1

حسابداری

دانلود

دانلود

 

2

 آموزش و پرورش ابتدایی

دانلود

دانلود

 

3

دامپزشکی

دانلود

دانلود

 

4

       

5

     

 

6

       

7

       

8

       

9

       

10

       

11

       

12

       

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0