دانشگاه آزاد بهبهان،سرفصل،چارت درسي،كارداني پيوسته وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 31 شهريور 1400
سرفصل و چارت رشته هاي كارداني پيوسته

ردیف

نام رشته

سرفصل چارت درسي

توضيحات

1

الكترونيك-الكترونيك عمومي

دانلود دانلود  

2

مكانيك خودرو

دانلود دانلود  

3

نقشه کشی معماری- معماری

دانلود دانلود  

4

نقشه برداری-نقشه برداري

دانلود دانلود  

5

امور زراعي و باغي - تكنولوژي توليدات باغي

دانلود دانلود

 

6

امور دامي-تكنولوژي پرورش دام

دانلود دانلود  

7

امور دامی-تكنولوژي پرورش طيور

دانلود دانلود  

8

امور زراعي و باغي - تكنولوژي توليدات زراعي

دانلود دانلود  

9

تربیت بدنی

دانلود دانلود  

10

الکتروتکنیک- برق صنعتی

دانلود دانلود  

11

مربی بهداشت مدارس

دانلود دانلود  

12

       

13

       

14

       

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0