پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 3 خرداد 1398
معرفی دوره های آموزشی تخصصی

 مقدمه :

آموزش در دنیای درحال تغییرکنونی درسازمان ها ونهادها به دلایل فراوان به عنوان ضرورتی انکارناپذیر پذیرفته شده است . تغییرات سریع وعمیق علوم وفناوری سبب شده است که هر از چند گاهی نظریه ها، فنون و روش های جدید وارد عرصه زندگی به خصوص در بخش اداری ودانشگاهی شود.

براین اساس طراحی یک سیتم آموزشی جامع سبب هماهنگی وانطباق هرچه بیشتردانش ومهارت های کارکنان با نیازهای جامعه ، پیشرفت های علمی  وتغییرات فناوری شده و درجه موفقیت فرد وسازمان را بالاتر می برد.

نیازسنجی هر سازمانی ، براساس ماموریت ونیازهای آن سازمان در جهت رفع کاستی ها و بهبود عملکرد منابع انسانی تدوین می گردد .

باتوجه به اینکه دغدغه همیشگی مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی درراستای ارتقای سطح توانمندی ودانش افراد می باشد. این آمادگی را دارد جهت انتقال این تجربیات در راستای تقویت وشکوفایی استعدادها وتوانمندیهای منابع انسانی کلیه سازمان ها ، موسسات و نهادهای دولتی وغیر دولتی تارسیدن به یک مجموعه هدفمند با توجه به اعلام نیاز جامعه وبه منظور استفاده از تمام ظرفیت های موجود در دانشگاه اقدام به برگزاری آموزش های تخصصی وکاربردی کوتاه مدت نماید .

اهداف :

1 -ایجاد تعامل سازنده بین دانشگاه وجامعه درراستای افزایش دانش وتوانمندی افراد واستفاده بهینه از منابع موجود

2- آموزش ضمن خدمت جهت ارتقاء سطح کیفی توانمندی نیروی انسانی وافزایش دانش وکسب مهارتهای حرفه ایی   کارکنان سازمان های دولتی وغیردولتی

3 - تجاری سازی قابلیت های آموزشی ،پژوهشی وفرهنگی با هدف خلق ثروت

4 - توسعه آموزش عالی کاربردی وتخصصی در سطح جامعه

5 - حفظ پویایی وافزایش بهره وری سازمان های دولتی وغیر دولتی

6 -آموزش تخصصی متناسب با نیاز بازارکسب وکار

7 -بازآموزی وآموزش های تکمیلی برای دانش آموختگان دانشگاهها و موسسات آموزشی

8 -افزایش دانش وسطح مهارت های حرفه ای دانشجویان برای ورود موفق به بازار کسب وکار

9-آموزش مورد نیاز آحاد جامعه

انواع دوره ها و خدمات قابل ارائه :

دوره های عمومی ، تخصصی و ویژه ، همایش ها وکنفرانس های علمی برون دانشگاهی

10 % تخفیف برای فراگیرانی که: دارای شرایط خاص ایثارگری ، ثبت نام در بیش از دو دوره ، تحت پوشش کمیته امداد یا سازمان بهزیستی وخانواده کارمندان یا عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، درهنگام ثبت نام کپی مدارک مستندات مربوطه را تحویل مسئول ثبت نام دوره نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با آقای مهندس امین شاهین فر مسئول برگزاری دوره های کوتاه مدت تماس بگیرید.

آدرس:دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان- ساختمان اداری - طبقه دوم - اتاق 21 - دفتر ارتباط با صنعت

تلفن : 52870105 الی 52870108 با پیش کد 061 داخلی 311

تلفن همراه:091637177625.1.0.0
V5.1.0.0