پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 1 بهمن 1397
رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

 

لیست رشته های  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان


1- مقطع کاردانی پیوسته


ردیف

عنوان رشته

1

الکتروتکنیک- برق صنعتی

2

الکترونیک – الکترونیک عمومی

3

امور دامی

4

امور زراعی و باغی

5

تربیت بدنی

6

متالورژی- ریخته گری

7

مربی بهداشت مدارس

8

مکانیک خودرو-مکانیک خودرو

9

نقشه کشی عمومی-نقشه کشی و طراحی صنعتی

10

نقشه برداری

11

نقشه کشی معماری- معماری

12

الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکی

    

 2- مقطع کاردانی ناپیوسته


ردیف

عنوان رشته

1

امور بانکی

2

امور گمرکی

3

تربیت معلم آموزش و پرورش ابتدایی

4

حسابداری

5

دامپزشکی

6

علمی کاربردی جوشکاری

7

علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر

8

کاردان فنی صنایع غذایی

9

کاردان فنی عمران-پل سازی و ابنیه فنی

10

کاردان فنی عمران-روسازی راه

11

کاردان فنی عمران-زیرسازی راه

12

کاردان فنی عمران-آب و فاضلاب

13

کاردان فنی عمران-ساختمانهای بتنی

 

  

3- مقطع کارشناسی ناپیوسته


ردیف

عنوان رشته

1

آموزش زبان انگلیسی

2

آموزش و پرورش ابتدایی

3

تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی

4

علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

5

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

6

مهندسی تکنولوژی برق-شبکه های انتقال و توزیع

7

مهندسی تکنولوژی برق- قدرت

8

مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید-ماشین افزار

9

مهندسی تکنولوژی عمران- عمران

10

مهندسی تکنولوژی متالوژی-ذوب فلزات

11

مهندسی تکنولوژی معماری

12

مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

13

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

14

علمی کاربردی حسابداری

15

مهندسی تولیدات دامی

16

مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

17

مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی

18

مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر

19

مهندسی تکنولوژی کنترل - ابزار دقیق(جدید)

20

مهندسی تکنولوژی کنترل - ساخت و تولید(جدید)

21

مهندسی تکنولوژی مخابرات – انتقال (جدید)

22

مهندسی تکنولوژی ارتباطات وفناوری اطلاعات(آی سی تی)انتقال (جدید)

23

مهندسی تکنولوژی ارتباطات وفناوری اطلاعات(آی سی تی)دیتا  (جدید)

24

مهندسی تکنولوژی ارتباطات وفناوری اطلاعات(آی سی تی)مخابرات سیار  (جدید)

25

مهندسی تکنولوژی ارتباطات وفناوری اطلاعات(آی سی تی)سیستمهای تحت شبکه  (جدید)

26

مهندسی تکنولوژی ارتباطات وفناوری اطلاعات(آی سی تی)کاربردهای ای سی تی  (جدید)

27 مهندسی تکنولوژی ارتباطات وفناوری اطلاعات(آی سی تی)مدیریت ای سی تی  (جدید)
28 مهندسی تکنولوژی کنترل – فرآیند (جدید)
29 مهندسی تکنولوژی ارتباطات وفناوری اطلاعات(آی سی تی)مخابرات نوری  (جدید)
30 مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی  (جدید)
31 مهندسی تکنولوژی – جوشکاری (جدید)
32 مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی (جدید)

 

 

4- مقطع کارشناسی پیوسته


ردیف

عنوان رشته

1

تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی

2

حقوق

3

راهنمایی و مشاوره

4

روانشناسی عمومی

5

روانشناسی صنعتی- سازمانی

6

ریاضی کاربردی

7

زمین شناسی

8

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

9

مهندسی کشاورزی-علوم خاک

10

مهندسی کشاورزی-علوم دامی

11

مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی

12

مطالعات خانواده

13

علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

14

مهندسی عمران-عمران

15

پرستاری

16

مامایی

17

مهندسی نفت - اکتشاف نفت

18

مهندسی مکانیک (جدید)

19

مهندسی معماری(جدید)

20

مهندسی برق(جدید)

21 فیزیک مهندسی(جدید)
22 آموزش زبان انگلیسی(جدید)

 

 

5- مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته


ردیف

عنوان رشته

1

زمین شناسی - زمین شناسی اقتصادی

2

مهندسی کشاورزی - اصلاح نژاد دام

3

زمین شناسی - رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

4

حقوق خصوصی (جدید)

5

مهندسی عمران- مهندسی سازه (جدید)

6

مهندسي برق- مدارهاي مجتمع الکترونيک(جدید)

7

روانشناسی عمومی (جدید)

8

مدیریت آموزشی (جدید)

9

فیزیولوژی ورزشی- فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی (جدید)

10

فیزیولوژی ورزشی- تغذیه ورزش (جدید)

11

مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش مدیریت دامپروری (جدید)

12

فیزیک - فیزیک نجومی (جدید)

13

آموزش ریاضی (جدید)

14

الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی(جدید)

15

فلسفه و حکمت اسلامی(جدید)

16

فیزیولوژی دامپزشکی(جدید)

17

زمین شناسی - تکتونیک (جدید)

18

مهندسي برق- افزاره هاي ميکرو و نانوالکترونيک(جدید)

19

مهندسي برق- سيستمهاي الکترونيک ديجيتال(جدید)


6- دکتری تخصصی


 

ردیف

عنوان رشته

1

دکتری زمین شناسی اقتصادی(جدید)

 


5.1.0.0
V5.1.0.0