پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 3 خرداد 1398
معاونت پژوهشی

    مزرعه آموزشی- تحقیقاتی


    مزرعه آموزشي – تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان واقع در جاده خائيز، بعد از شهرك وحدت به مساحت 52 هكتار مي باشد كه جهت آموزش دروس عملي به  دانشجويان رشته هاي مهندسي علوم دامي، خاكشناسي، صنايع غذايي، دامپزشكي و امور زراعي و باغي وهمچنين انجام طرحهاي تحقيقاتي اساتيد گروه كشاورزي و دامپزشكي مورد استفاده قرار مي گيرد. امكانات مزرعه شامل: 4 سالن مرغداري گوشتي به ظرفيت 24000 قطعه، يك واحد پرورش گوساله پرواري به ظرفيت 100 راس و حدود 40 هكتار زمين زراعي مي باشد كه مجهز به سيستم آبياري تحت فشار مي باشد و جهت كشت گندم،جو،يونجه و ... مورد استفاده قرار مي گيرد. 

    تصاویر مزرعه آموزشی تحقیاتی ...


    5.1.0.0
    V5.1.0.0