پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 1 بهمن 1397
منو معاونت پژوهشی

  بخشهای مختلف اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات
  New Page 1

  بخشهای مختلف اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

  ◄◄  ارتباطات شبکه و اینترنت

  ◄◄ تجهیزات سیستم های رایانه ای و آزمایشگاهی
  ◄◄ راهبری و پشتیبانی سیستم یکپارچه آموزش و شهریه (سیدا)
  ◄◄ راهبری و پشتیبانی سیستم اتوماسیون اداری دانشگاه

  5.1.0.0
  V5.1.0.0