پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 25 مهر 1400
منو ریاست

  معرفی ریاست دانشگاه

    

  دكتر بهزاد محمدي 

  عضو هيات علمي تمام وقت

  سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان

   

  دريافت اطلاعات بيشتر

                                            

   

   

   

                 


  5.7.4.0
  گروه دورانV5.7.4.0