پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 7 خرداد 1399
منو ریاست

  معرفی ریاست دانشگاه

    

  دكتر بهزاد محمدي 

  عضو هيات علمي تمام وقت

  سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان

   

  دريافت اطلاعات بيشتر

                                            

   

   

   

                 


  5.1.0.0
  V5.1.0.0