پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 31 شهريور 1400
منو معاونت آموزشی

  اعضاء هیات علمی تمام وقت

  ردیف

  نام و نام خانوادگی

  نام رشته تحصیلی

   گروه آموزشی

  مرتبه علمی

  مقطع تحصیلی

  رزومه

  1

  محمدجعفر سنا

  دامپزشکی-بهداشت موادغذایی

  کشاورزی  دامپزشکی

  استادیار

  دکتری تخصصي

  دانلود

  2

  حمید محمودی پور

  ایمونولوژی

  پزشکی

  استاديار

  دكتري تخصصي

  دانلود

  3

  فاطمه خيريت

  مامايي

  پزشكي

  مربي

  كارشناسي ارشد

  دانلود

  4

  نرگس رسولي

  پرستاري

  پزشكي

  مربي

  كارشناسي ارشد

  دانلود

  5

  زهره  حسینی سیاهی

  پزشکی عمومی

  پزشکی

  مربی

  دکتری عمومي

  دانلود

  6

  زهرا صالح نژاد

  مامايي

  پزشكي

  مربي

  كارشناسي ارشد

  دانلود

  7

  محسن استادیان

  آموزش زبان انگلیسی

  علوم انسانی

  مربی

  دانشجوي دكتري

  دانلود

  8

  مسعود روغنی

  آموزش زبان انگلیسی

  علوم انسانی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  9

  رضا احمدیان

  علوم اقتصادي

  علوم انسانی

  مربی

  دكتري تخصصي

  دانلود

  10

  امين شاهين فر

  مهندسي مواد و متالورژي

  فني مهندسي

  مربي

  دانشجوي دكتري

  دانلود

  11

  بهرام حکمت

  برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

  علوم انسانی

  مربی

  دانشجوي دكتري

  دانلود

  12

  حمید هوشمندی

  علوم اقتصادي

  علوم انسانی

  استاديار

  دكتري تخصصي

  دانلود

  13

  کریم  بهارلویی

  تربیت بدنی

  علوم انسانی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  14

  سیروس حسینی عسکرآبادی

  فيزيولوژي ورزشي عصبي عضلاني

  علوم انسانی

  استاديار

  دكتري تخصصي

  دانلود

  15

  رحمت الله  خانمحمدی

  فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق و تنفس

  علوم انسانی

  استاديار

  دكتري تخصصي

  دانلود

  16

  موسی  دهقان

  تربیت بدنی

  علوم انسانی

  مربی

  دانشجوي دكتري

  دانلود

  17

  کاووس عیدی وندی

  تربیت بدنی

  علوم انسانی

  مربی

  دانشجوي دكتري

  دانلود

  18

  اکبر فرهمندفر

  تربیت بدنی

  علوم انسانی

  مربی

  دانشجوي دكتري

  دانلود

  19

  جمشید همتی مرادآبادی

  برنامه ريزي و مديريت ورزشي

  علوم انسانی

  استاديار

  دكتري تخصصي

  دانلود

  20

  لیلا اسدی

  حسابداری

  علوم انسانی

  مربی

  دكتري تخصصي

  دانلود

  21

  تورج دستیار

  حسابداری

  علوم انسانی

  مربی

  دانشجوي دكتري

  دانلود

  22

  فاطمه زادپرور

  حسابداری

  علوم انسانی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  23

  یونس قرقانی

  حقوق خصوصی

  علوم انسانی

  مربی

  دانشجوي دكتري

  دانلود

  24

  خلود دريس

  حقوق خصوصي

  علوم انساني

  مربي

  دانشجوي دكتري

  دانلود

  25

  مهري زمان زاده بهبهاني

  حقوق كيفري و جرم شناسي

  علوم انساني

  مربي

  دانشجوي دكتري

  دانلود

  26

  فرشته اسمعیل خانی

  روانشناسی عمومی

  علوم انسانی

  استاديار

  دکتری تخصصي

  دانلود

  27

  لیلا بخشی سورشجانی

  روانشناسی

  علوم انسانی

  استاديار

  دکتری تخصصي

  دانلود

  28

  علی خانه کشی

  روانشناسی عمومی

  علوم انسانی

  استاديار

  دکتری تخصصي

  دانلود

  29

  صدیقه  نجاراصل

  روانشناسی عمومی

  علوم انسانی

  مربی

  دانشجوي دكتري

  دانلود

  30

  مجید مهرمحمدی

  روانشناسی کودکان استثنایی

  علوم انسانی

  استاديار

  دکتری تخصصي

  دانلود

  31

  محمودآیتی

  زبان وادبیات فارسی

  علوم انسانی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  32

  عاطفه  ترابی

  زبان وادبیات فارسی-عرفاني

  علوم انسانی

  استاديار

  دکتری تخصصي

  دانلود

  33

  سهيلا سلطاني پور

  فقه و مباني حقوق اسلامي

  علوم انساني

  مربي

  دانشجوي دكتري

  دانلود

  34

  لیلا صالح نژاد

  زبانشناسی همگانی

  علوم انسانی

  استاديار

  دکتری تخصصي

  دانلود

  35

  محمدرضا نگاهي

  زبان انگليسي

  علوم انساني

  مربي

  دانشجوي دكتري

  دانلود

  36

  طاهره بهمنی

  فلسفه تعليم و تربيت

  علوم انسانی

  استاديار

  دکتری تخصصي

  دانلود

  37

  نصرالله قشقایی زاده

   مدیریت آموزشی

  علوم انسانی

  استاديار

  دکتری تخصصي

  دانلود

  38

  پریسا مسعودیان

  فلسفه تعلیم وتربیت

  علوم انسانی

  استاديار

  دکتری تخصصي

  دانلود

  39

  لیلااحمدزاده

  علوم تربیتی(تکنولوژی آموزشی)

  علوم انسانی

  مربی

  دانشجوي دكتري

  دانلود

  40

  بهزاد محمدی

  الهيات و معارف اسلامي-فلسفه وکلام اسلامی

  علوم انسانی

  استاديار

  دکتری تخصصي

  دانلود

  41

  امیر پاداش

  مدیریت صنعتی

  علوم انسانی

  مربی

  دانشجوي دكتري

  دانلود

  42

  احسان كاظمي نژاد

  عمران - سازه

  فني مهندسي

  مربي

  دانشجوي دكتري

  دانلود

  43

  کیارا کریمیان دولت آباد

  آموزش زبان انگلیسی

  علوم انسانی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  44

  هادی کجباف نژاد

  روانشناسی عمومی

  علوم انسانی

  استاديار

  دکتری تخصصي

  دانلود

  45

  نوید سبزعلی

  ریاضی-آناليز

  علوم پایه

  استاديار

  دکتری تخصصي

  دانلود

  46

  علی اصغر قلی پور

  ریاضی

  علوم پایه

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  47

  مینوش مرامی

  ریاضی

  علوم پایه

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  48

  میثم مصدق

  ریاضی محض

  علوم پایه

  استاديار

  دکتری تخصصي

  دانلود

  49

  اردوان نجفی دولت آباد

  ریاضی محض (جبر)

  علوم پایه

  استاديار

  دکتری تخصصي

  دانلود

  50

  مهدی گل دوست

  آمار

  علوم پایه

  استاديار

  دکتری تخصصي

  دانلود

  51

  امید قنبری

  ریاضی-آمار

  علوم پایه

  مربی

  دانشجوي دكتري

  دانلود

  52

  حسین مهران نیا

  ریاضی-آمار

  علوم پایه

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  53

  علی بهزادی

  ریاضی محض

  علوم پایه

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  54

  هادی طهماسبی نژاد

  زمین شناسی-سنگ شناسي و رسوب شناسي

  علوم پایه

  مربی

  دكتري تخصصي

  دانلود

  55

  رضوان  خاوری

  زمین شناسی-تکتونیک

  علوم پایه

  استاديار

  دکتری تخصصي

  دانلود

  56

  سارا ملکی خیمه سری

  زمین شناسی-رسوب شناسی وسنگ شناسی

  علوم پایه

  استاديار

  دکتری تخصصي

  دانلود

  57

  هاجر کاظمی

  زمین شناسی-تكتونيك

  علوم پایه

  مربی

  دانشجوي دكتري

  دانلود

  58

  ابوالقاسم  اسمعیلی قیوم آبادی

  زمین شناسی (چینه وفسیل)

  علوم پایه

  مربی

  كارشناسي ارشد

  دانلود

  59

  فرهاد احیاء

  زمین شناسی اقتصادی

  علوم پایه

  دانشيار

  دکتری تخصصي

  دانلود

  60

  یدالله غرایبی

  نانو مواد و نانو تكنولوژي

  علوم پایه

  استاديار

  دکتری تخصصي

  دانلود

  61

  سجاد معمارزاده دزفولي

  معماري

  فني مهندسي

  مربي

  دانشجوي دكتري

  دانلود

  62

  عادل شجاعی

  فیزیک

  علوم پایه

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  63

  خدارحم قندی

  فیزیک

  علوم پایه

  مربی

  دانشجوي دكتري

  دانلود

  64

  صادق دانا

  فیزیک

  علوم پایه

  مریی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  65

  جعفر شریفی

  تاریخ

  عمومی

  استاديار

  دکتری تخصصي

  دانلود

  66

  ماهرخ موسوي نسب

  معماري

  فني مهندسي

  مربي

  دانشجوي دكتري

  دانلود

  67

  مصیب  نوری

  برق-الکترونیک

  فنی مهندسی

  مربی

  دانشجوي دكتري

  دانلود

  68

  محسن رحمانی خواه

  برق-قدرت

  فنی مهندسی

  مربی

  دانشجوي دكتري

  دانلود

  69

  عبدالوهاب فطانت

  برق-قدرت

  فنی مهندسی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  70

  محمدآدمی

  برق -الکترونیک

  فنی مهندسی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  71

  آسیه  سید

  فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق و تنفس

  فنی مهندسی

  استاديار

  دکتری تخصصي

  دانلود

  72

  پیمان اسکافی

  عمران-آب

  فنی مهندسی

  مربی

  دانشجوي دكتري

  دانلود

  73

  داود عبدی زاده

  عمران-خاک وپی

  فنی مهندسی

  مربی

  دانشجوي دكتري

  دانلود

  74

  ایمان محسنی

  عمران-سازه

  فنی مهندسی

  استاديار

  دکتری تخصصي

  دانلود

  75

  تورج صمیمی بهبهان

  عمران-سازه های هیدرولیکی

  فنی مهندسی

  مربی

  دانشجوي دكتري

  دانلود

  76

  سعید گواهی

  عمران-محیط زیست

  فنی مهندسی

  مربی

  دانشجوي دكتري

  دانلود

  77

  فاطمه پهلوان زاده

  مهندسي برق - كنترل و سيستم

  فني مهندسي

  مربي

  دانشجوي دكتري

  دانلود

  78

  خسرو فرداد

  کامپیوتر-سخت افزار

  فنی مهندسی

  مربی

  دانشجوي دكتري

  دانلود

  79

  اسماعيل شاكري نژاد

  مهندسي مكانيك - تبديل انرژي

  فني مهندسي

  مربي

  دكتري تخصصي

  دانلود

  80

  مصطفی پاکدل

  کامپیوتر-نرم افزار

  فنی مهندسی

  مربی

  دانشجوي دكتري

  دانلود

  81

  مجید سینا

  کامپیوتر-نرم افزار

  فنی مهندسی

  استادیار

  دكتري تخصصي

  دانلود

  82

  مژگان فردین پور

  کامپیوتر-نرم افزار

  فنی مهندسی

  مربی 

  دانشجوي دكتري دانلود

  83

  داوود مخلصی قنواتی

  کامپیوتر-نرم افزار

  فنی مهندسی

  مربی

  دانشجوي دكتري

  دانلود

  84

  مهدی مدادیان

  کامپیوتر-نرم افزار

  فنی مهندسی

  مربی

  دانشجوي دكتري

  دانلود

  85

  الهام  نژادعباباف

  کامپیوتر-نرم افزار

  فنی مهندسی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  86

  مهران جوانی

  کامپیوتر-هوش مصنوعی

  فنی مهندسی

  مربی

  دانشجوي دكتري

  دانلود

  87

  مهدی زمانی فکری

  مکانیک

  فنی مهندسی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  88

  احسان  خراسانی نژاد

  مکانیک-تبدیل انرژی

  فنی مهندسی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  89

  عبدالمجید عبایی باقری

  مکانیک-سازه وبدنه خودرو

  فنی مهندسی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  90

  علی درست قول

  مکانیک-طراحی کاربردی

  فنی مهندسی

  مربی

  دانشجوي دكتري

  دانلود

  91

  آرزو رضائي زارع

  مامايي

  پزشكي

  مربي

  كارشناسي ارشد

  دانلود

  92

  فرج الله  هدایت

  متالوژي و مواد

  فنی مهندسی

  مربی

  دانشجوي دكتري

  دانلود

  93

  سیدفضل الله  موسوی نسب

  فيزيولوژي دامپزشکی

  کشاورزی و دامپزشکی

  استاديار

  دكتري تخصصي

  دانلود

  94

  زهره احمدي

  مامايي

  پزشكي

  مربي

  كارشناسي ارشد

  دانلود

  95

  سید بابک اسدی

  تغذيه دام

  کشاورزی و دامپزشکی

  مربی

  دكتري تخصصي

  دانلود

  96

  نیما مساوات

  تغذيه دام

  کشاورزی و دامپزشکی

  استاديار

  دكتري تخصصي

  دانلود

  97

  محمدجواد تقی پورفرداردکانی

  علوم وصنایع غذایی

  کشاورزی و دامپزشکی

  مربی

  دانشجوي دكتري

  دانلود

  98

  ابراهیم فتاحی نژاد

  خاکشناسی

  کشاورزی ودامپزشکی

  استاديار

  دكتري تخصصي

  دانلود

  99

  ام البنین  قاسمیان

  كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي

  کشاورزی ودامپزشکی

  استاديار

  دكتري تخصصي

  دانلود

  100

  مهدی کیارزم

  مامايي و بيماريهاي توليد مثل دام

  کشاورزی ودامپزشکی

  استاديار

  دكتري تخصصي

  دانلود

  101

  سیروس عیدی وندی

  اصلاح نژاد دام

  کشاورزی ودامپزشکی

  استاديار

  دكتري تخصصي

  دانلود

  102

  امين حق گو

  پرستاري

  پزشكي

  مربي

  كارشناسي ارشد

  دانلود

   103

   امید کهنسال

  برق-قدرت

  فني مهندسي

   مربی

  دانشجوي دكتري

  دانلود

  104

  اسداله ایزدخواه

  حقوق عمومی

  علوم انساني

  مربی

  دانشجوي دكتري

  دانلود

  105

  فاطمه مرطوب

  پرستاري

  پزشكي

  مربي

  كارشناسي ارشد دانلود

   


  5.7.4.0
  گروه دورانV5.7.4.0