پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 14 آذر 1398
منو معاونت آموزشی

  اعضاء هیات علمی تمام وقت

  ردیف

  نام و نام خانوادگی

  نام رشته تحصیلی

  نام گروه آموزشی

  مرتبه علمی

  مقطع تحصیلی

  رزومه

  1

  محمد جعفر سنا

  دامپزشکی-بهداشت موادغذایی

  کشاورزی  دامپزشکی

  استادیار

  دکتری

  دانلود

  2

  حمید محمودی پور

  ایمونولوژی

  پزشکی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  3

  شهرام برازپردنجانی

  پرستاری

  پزشکی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  4

  مصطفی جوادی اصطباناتی

  پرستاری

  پزشکی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  5

  زهره  حسینی سیاهی

  پزشکی عمومی

  پزشکی

  مربی

  دکتری

  دانلود

  6

  کورش زارع

  روانپرستاری

  پزشکی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  7

  محسن استادیان

  آموزش زبان انگلیسی

  علوم انسانی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  8

  مسعود روغنی

  آموزش زبان انگلیسی

  علوم انسانی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  9

  رضا احمدیان

  برنامه ریزی سیستمهای

  علوم انسانی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  10

  علی حسن نوروزی

  برنامه ریزی سیستمهای

  علوم انسانی

  مربی

  دانشجوی دکتری

  دانلود

  11

  بهرام حکمت

  برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

  علوم انسانی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  12

  حمید هوشمندی

  برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

  علوم انسانی

  مربی

  دانشجوی دکتری

  دانلود

  13

  کریم  بهارلویی

  تربیت بدنی

  علوم انسانی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  14

  سیروس حسینی عسکرآبادی

  تربیت بدنی

  علوم انسانی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  15

  رحمت الله  خانمحمدی

  تربیت بدنی

  علوم انسانی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  16

  موسی  دهقان

  تربیت بدنی

  علوم انسانی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  17

  کاووس عیدی وندی

  تربیت بدنی

  علوم انسانی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  18

  اکبر فرهمندفر

  تربیت بدنی

  علوم انسانی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  19

  جمشید همتی مرادآبادی

  تربیت بدنی

  علوم انسانی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  20

  لیلا اسدی

  حسابداری

  علوم انسانی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  21

  تورج دستیار

  حسابداری

  علوم انسانی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  22

  فاطمه زادپرور

  حسابداری

  علوم انسانی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  23

  یونس قرقانی

  حقوق خصوصی

  علوم انسانی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  24

  خسرو پهلوانی

  حقوق عمومی

  علوم انسانی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  25

  عصمت زکی زاده

  حقوق عمومی

  علوم انسانی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  26

  فرشته اسمعیل خانی

  روانشناسی عمومی

  علوم انسانی

  مربی

  دکتری

  دانلود

  27

  لیلا بخشی سورشجانی

  روانشناسی عمومی

  علوم انسانی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  28

  علی خانه کشی

  روانشناسی عمومی

  علوم انسانی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  29

  صدیقه  نجاراصل

  روانشناسی عمومی

  علوم انسانی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  30

  مجید مهرمحمدی

  روانشناسی کودکان استثنایی

  علوم انسانی

  مربی

  دکتری

  دانلود

  31

  محمودآیتی

  زبان وادبیات فارسی

  علوم انسانی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  32

  عاطفه  ترابی

  زبان وادبیات فارسی

  علوم انسانی

  مربی

  دانشجوی دکتری

  دانلود

  33

  حسین  جلال پور

  زبان وادبیات فارسی

  علوم انسانی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  34

  لیلا صالح نژاد

  زبانشناسی همگانی

  علوم انسانی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  35

  عزیزالله سالاری

  عرفان اسلامی

  علوم انسانی

  استادیار

  دکتری

  دانلود

  36

  طاهره بهمنی

  علم تربیتی-آموزش ابتدایی

  علوم انسانی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  37

  نصرالله قشقایی زاده

  علوم تربیتی- مدیریت آموزشی

  علوم انسانی

  مربی

  بورسیه دکتری

  دانلود

  38

  پریسا مسعودیان

  علوم تربیتی-غلسفه تعلیم وتربیت

  علوم انسانی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  39

  لیلااحمدزاده

  علوم تربیتی(تکنولوژی آموزشی)

  علوم انسانی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  40

  بهزاد محمدی

  فلسفه وکلام اسلامی

  علوم انسانی

  مربی

  بورسیه دکتری

  دانلود

  41

  امیر پاداش

  مدیریت صنعتی

  علوم انسانی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  42

  اعظم  صالحی نجف آبادی

  مشاوره وراهنمایی

  علوم انسانی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  43

  کیارا کریمیان دولت آباد

  آموزش زبان انگلیسی

  علوم انسانی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  44

  هادی کجباف نژاد

  روانشناسی عمومی

  علوم انسانی

  مربی

  دکتری

  دانلود

  45

  نوید سبزعلی

  ریاضی

  علوم پایه

  مربی

  دکتری

  دانلود

  46

  علی اصغر قلی پور

  ریاضی

  علوم پایه

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  47

  مینوش مرامی

  ریاضی

  علوم پایه

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  48

  میثم مصدق

  ریاضی

  علوم پایه

  مربی

  دکتری

  دانلود

  49

  اردوان نجفی دولت آباد

  ریاضی

  علوم پایه

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  50

  مهدی گل دوست

  ریاضی

  علوم پایه

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  51

  امید قنبری

  ریاضی-آمار

  علوم پایه

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  52

  حسین مهران نیا

  ریاضی-آمار

  علوم پایه

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  53

  علی بهزادی

  ریاضی محض

  علوم پایه

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  54

  هادی طهماسبی نژاد

  زمین شناسی-آبشناسی

  علوم پایه

  مربی

  بورسیه دکتری

  دانلود

  55

  رضوان  خاوری

  زمین شناسی-تکتونیک

  علوم پایه

  استادیار

  دکتری

  دانلود

  56

  سارا ملکی خیمه سری

  زمین شناسی-رسوب شناسی وسنگ شناسی

  علوم پایه

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  57

  هاجر کاظمی

  زمین شناسی (پترولوژی)

  علوم پایه

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  58

  ابوالقاسم  اسمعیلی قیوم آبادی

  زمین شناسی (چینه وفسیل)

  علوم پایه

  مربی

  دانشجوی دکتری

  دانلود

  59

  فرهاد احیاء

  زمین شناسی اقتصادی

  علوم پایه

  استادیار

  دکتری

  دانلود

  60

  یدالله غرایبی

  شیمی  آلی

  علوم پایه

  مربی

  دانشجوی دکتری

  دانلود

  61

  طیبه  تهمتن

  فیزیک

  علوم پایه

  مربی

  دانشجوی دکتری

  دانلود

  62

  عادل شجاعی

  فیزیک

  علوم پایه

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  63

  خدارحم قندی

  فیزیک

  علوم پایه

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  64

  صادق دانا

  فیزیک

  علوم پایه

  مریی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  65

  جعفر شریفی

  تاریخ

  عمومی

  مربی

  دانشجوی دکتری

  دانلود

  66

  سیده مرجان علوی

  برق-الکترنیک

  فنی مهندسی

  مربی

  دانشجوی دکتری

  دانلود

  67

  مصیب  نوری

  برق-الکترونیک

  فنی مهندسی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  68

  محسن رحمانی خواه

  برق-قدرت

  فنی مهندسی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  69

  عبدالوهاب فطانت

  برق-قدرت

  فنی مهندسی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  70

  محمدآدمی

  برق -الکترونیک

  فنی مهندسی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  71

  آسیه  سید

  تربیت بدنی

  فنی مهندسی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  72

  پیمان اسکافی

  عمران-آب

  فنی مهندسی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  73

  داود عبدی زاده

  عمران-خاک وپی

  فنی مهندسی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  74

  ایمان محسنی

  عمران-سازه

  فنی مهندسی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  75

  تورج صمیمی بهبهان

  عمران-سازه های هیدرولیکی

  فنی مهندسی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  76

  سعید گواهی

  عمران-محیط زیست

  فنی مهندسی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  77

  کیوان  شیری

  عمران -شهرسازی

  فنی مهندسی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  78

  خسرو فرداد

  کامپیوتر-سخت افزار

  فنی مهندسی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  79

  مریم تقی زاده

  کامپیوتر-معماری

  فنی مهندسی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  80

  مصطفی پاکدل

  کامپیوتر-نرم افزار

  فنی مهندسی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  81

  مجید سینا

  کامپیوتر-نرم افزار

  فنی مهندسی

  مربی

  دانشجوی دکتری

  دانلود

  82

  مژگان فردین پور

  کامپیوتر-نرم افزار

  فنی مهندسی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  83

  داوود مخلصی قنواتی

  کامپیوتر-نرم افزار

  فنی مهندسی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  84

  مهدی مدادیان

  کامپیوتر-نرم افزار

  فنی مهندسی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  85

  الهام  نژادعباباف

  کامپیوتر-نرم افزار

  فنی مهندسی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  86

  مهران جوانی

  کامپیوتر-هوش مصنوعی

  فنی مهندسی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  87

  مهدی زمانی فکری

  مکانیک

  فنی مهندسی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  88

  احسان  خراسانی نژاد

  مکانیک-تبدیل انرژی

  فنی مهندسی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  89

  عبدالمجید عبایی باقری

  مکانیک-سازه وبدنه خودرو

  فنی مهندسی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  90

  علی درست قول

  مکانیک-طراحی کاربردی

  فنی مهندسی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  91

  رحیم محمدحسنی خراسانی

  مکانیک

  فنی مهندسی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  92

  فرج الله  هدایت

  مواد-شناسایی وانتخاب مواد

  فنی مهندسی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  93

  سید فضل الله  موسوی نسب

  دامپزشکی

  کشاورزی و دامپزشکی

  مربی

  دکتری

  دانلود

  94

  لیلا نژادصادقی

  زرعت واصلاح نباتات

  کشاورزی و دامپزشکی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  95

  سید بابک اسدی

  علوم دامی

  کشاورزی و دامپزشکی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  96

  نیما مساوات

  علوم دامی

  کشاورزی و دامپزشکی

  مربی

  دانشجوی دکتری

  دانلود

  97

  محمدجواد تقی پورفرداردکانی

  علوم وصنایع غذایی

  کشاورزی و دامپزشکی

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود

  98

  ابراهیم فتاحی نژاد

  خاکشناسی

  کشاورزی ودامپزشکی

  مربی

  دکتری

  دانلود

  99

  ام البنین  قاسمیان کریک

  دامپزشکی

  کشاورزی ودامپزشکی

  مربی

  دکتری

  دانلود

  100

  مهدی کیارزم

  دامپزشکی

  کشاورزی ودامپزشکی

  مربی

  دکتری

  دانلود

  101

  سیروس عیدی وندی

  علوم دامی

  کشاورزی ودامپزشکی

  مربی

  دکتری

  دانلود

  102

  حسین  محسنی

  معماری

  هنر

  مربی

  کارشناسی ارشد

  دانلود
   103

   امید کهنسال

  برق  الکتروتکنیک  مربی  کارشناسی ارشد دانلود
  104

  اسداله ایزدخواه

  حقوق عمومی حقوق مربی کارشناسی ارشد دانلود

   


  5.1.0.0
  V5.1.0.0