يکشنبه, 28 مهر 1398
عنوان : قابل توجه كلیه اساتید تمام وقت گروه های علوم انسانی و هنر-تكمیل و تحویل فرم های توانمندی برای اعضاء هیات علمی اجباری است
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ 
ساعت : ۱۵:۳۷:۳۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

قابل توجه كليه اساتيد تمام وقت گروه هاي علوم انساني و هنر

با توجه به بخشنامه هاي  سازمان مركزي و دانشگاه آزاد اسلامي استان خوزستان، كليه ي اعضاء هيات علمي تمام وقت  گروه هاي علوم انساني و هنر  مي بايست ظرف مدت يك هفته فرم هاي ارزيابي توانمندي اعضاي هيات علمي در حوزه هاي علوم انساني و هنر را از سايت دانشگاه و از منوي اساتيد در بخش فرم هاي مورد نياز دانلود و پس از تكميل و تاييد مستندات مربوطه از حوزه هاي مختلف تحويل كارگزيني هيات علمي دانشگاه دهند.

عواقب عدم تكميل و يا تحويل به موقع فرم هاي مذكور به عهده اساتيد محترم مي باشد.


بازگشت           چاپ چاپ         
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان می باشد.

5.1.0.0
V5.1.0.0