وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

جمعه, 2 تير 1396

معرفی معاونت پژوهش و فناوری

Untitled 1

رضوان خاوری

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بهبهان

مشخصات فردی

تاریخ و محل تولد: 15/6/1357-بندر گناوه.

جنسیت: زن

وضعیت تاهل: متاهل 

تخصص: زمین شناسی ساختمانی (تکتونیک).

محل خدمت: بهبهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان.

محل سکونت: بهبهان.

ملیت: ایرانی

مذهب: شیعه

 پست الکترونیکی:re_khavari@yahoo.com  

 

 

تحصیلات:

·         فارغ التحصیل رتبه اول مقطع کارشناسی زمین شناسی از دانشگاه شهید چمران اهواز با معدل کل 12/17 در سال 1379.

·         فارغ التحصیل رتبه دوم مقطع کارشناسی ارشد  زمین شناسی ساختمانی (تکتونیک) از دانشگاه شیراز با معدل کل 69/17 در سال 1382.

·         فارغ التحصیل رتبه اول مقطع دکتری زمین شناسی ساختمانی (تکتونیک) از  دانشگاه آزاد اسلامی  واحد علوم و تحقیقات تهران با معدل کل 70/18 در سال 1387.

پایان نامه کارشناسی ارشد:

·          ارزيابي خطر لرزهاي در زاگرس، مکران و شمالغرب ايران، سال 1382.

پایان نامه دکتری:

·         تکتونیک فعال و رودخانه کرج، سال 1387.

 

سوابق تحقیقاتی و پژوهشی:

طرح های پژوهشی:

1-"کج‌شدگي نوزمين‌ساختي حوضه‌هاي زهکشي دامنه جنوبي البرز مرکزي، شمال ايران" (فروردين 1389).

2- "تعيين رودشکن‌هاي (Knickzones) آبرفتي براساس مدل رقومي- ارتفاعي و نقش آنها در رودخانه‌هاي کوهستاني دامنه جنوبي زاگرس (استان خوزستان)"( اسفند 1390).

3-"بررسي لرزه زمينساختي استان خوزستان بر اساس محاسبه پتانسيل حركتي گسلها و ارتباط آن با رودشكنهاي ناحيه" ( فروردین 1391).

4- "تحلیل ساختاری منطقه سد چم شیر"(آبان 1392).

 

مقالات:

الف- همایش های داخلی:

1-رضوان خاوری و احمد زمانی، 1382، همبستگي بين الگوهاي تنش تكتونيكي و حركتهاي گسلي در ايران، بیست و دومین گردهمايي علوم زمين.

2- رضوان خاوری، 1388، تعيين تنسورهای تنش افقی بیشینه با استفاده از ساز وکار کانونی زلزله ها در ایران، دومین همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان.

3- رضوان خاوری، 1387، نشانه های زمین ریختی زمین ساخت فعال حوضه رودخانه شهرستانک در دامنه جنوبی البرز مرکزی، دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران.

ب- همایش های بین المللی:

 

1. Khavari, R. Fault movement potential of active faults in Iran, In 6th International Conference on the Geology of the Middle East, in Al-Ain, United Arab Emirates, 2006.

مقالات ISI:

1. Khavari, R. Arian, M. Ghorashi, M. 2010. Assessment of relative active tectonics, south central Alborz (north Iran), Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 4(6): 969-993.

2. Khavari, R. 2014. Siesmotectonic investigation of Kuzestan province by calculating of Fault Movement Potential, -Indian journal of science and technology,  7(2): 1-10.

3. Mehran Arian, Nooshin Bagha, Rezvan Khavari and Hamideh Noroozpour. 2012. Seismic sources and neo-tectonics of Tehran area (North Iran,) Indian journal of science and technology,  5(2): 2379-2383.

4- رضوان خاوری، منوچهر قرشی، مهران آرین، خسرو خسروتهرانی.1389، نشانه های زمین ریختی زمین ساخت فعال حوضه رودخانه کرج در دامنه جنوبی البرز مرکزی، شمال ایران. فصلنامه علوم زمین سازمان زمین شناسی کشور، شماره 75، صفحه 67 تا 74.

5-رضوان خاوری. تعيين رودشکنها در رودخانه هاي كوهستاني استان خوزستان براساس مدل رقومي- ارتفاعي (پذیرفته شده در فصلنامه علوم زمین سازمان زمین شناسی کشور ، آذر 1391).

سخنرانیهای علمی:

1 "زمین شناسی پزشکی" (ارائه شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان، باشگاه پژوهشگران جوان، اسفند 1389)

2 "لرزه خیزی ایران" (ارائه شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان،باشگاه پژوهشگران جوان ،اردیبهشت 1390)

3 "تکتونیک فعال " (ارائه شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان، باشگاه پژوهشگران جوان ،آذر 1389 )

 

سوابق آموزشی:

·         تدریس دروس کارشناسی زمین شناسی ساختمانی، تکتونیک، زمین شناسی نفت، ژئوفیزیک در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز (1384-1382)

·         تدریس دروس کارشناسی زمین شناسی ساختمانی، تکتونیک، زمین شناسی نفت، ژئوفیزیک در دانشگاه آزاد اسلامی واحداستهبان (1385-1384)

·                 تدریس دروس کارشناسی زمین شناسی ساختمانی، متون تخصصی در دانشگاه پیام نور جهرم (1383-1382)

·                 تدریس دروس کارشناسی زمین شناسی ساختمانی، تکتونیک، زمین شناسی نفت،زمین شناسی مهندسی، ژئومورفولوژی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان (1384 تا حال)

·                 تدریس دروس کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی  تکتونیک و کانه زایی، اصول اکتشافات ژئوفیزیکی، تکتونیک ایران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان (1391 تا حال).

عنوان پایان نامه های راهنمایی و مشاوره شده:

1-     تحلیل ساختاری تنگ چویل پهنه صیدون (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران).

2-     مطالعه درزه های سازند آسماری در یالهای شمالی و جنوبی تاقدیس بنگستان (دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز).

3-     بررسی چینه شناسی مکانیکی و الگوهای درزه ای مرتبط با چین(مطالعه موردی تاقدیس خائیز) (دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز).

4-     تحلیل ساختاری منطقه سد سرپری (دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز).

5-     تحلیل ساختاری تاقدیس کوه نیل (دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز).

6-     تحلیل ساختاری تاقدیس کوه سیاه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز).

7-     بررسی تکتونیکی و ژئوتکتونیکی ساختگاه سد نرگسی، کازرون (استان فارس) (دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز).

8-     ارزیابی آثار زیست محیطی فعالیت های طبیعی و انسانی بر کیفیت آب زیرزمینی دشت بهبهان جنوب شرقی خوزستان با استفاده از GIS.

سوابق اجرایی:

·         2 سال مدیر گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان.

·         2 سال عضو کمیته منتخب دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان.

هیات داوران مجلات:

·         داور مجله فصلنامه علوم زمین سازمان زمین شناسی کشور با رتبه  ISI.

·         داور مجله  Geosciences Journal  با رتیه ISI در کره جنوبی.

مهارت در زبان انگلیسی

دارای مدرکIELTS  اکادمیک با نمره 6.

مهارتهای کامپیوتری:

مهارتهای عمومی:

 

1) Microsoft Office.

·      Microsoft EXCEL.

·      Microsoft POWERPOINT.

·      Microsoft WORD.

2) Photoshop

3) AutoCad

مهارتهای کاربردی و فنی:

1)      Microstation

2)      gis           

3)      arcview

4)      geomathica

5)      softstructure

6)      sswin

7)      tectonic fp

مهارتهای حرفه ای:

gis: سیستم اطلاعات جغرافیایی، تحلیل داده های رقومی، بررسی سیستم های رودخانه ای-بررسی های لرزه زمین ساختی.


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8