معاونت پژوهش و فن آوری

چهارشنبه, 22 آذر 1396


معرفی معاونت پژوهشی

رضوان خاوری
دکتری زمین شناسی ساختمانی (تکتونیک)           < اطلاعات بیشتر .... 
                                          


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8