وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

پنج‌شنبه, 30 دی 1395

منو ریاست


معرفی ریاست دانشگاه

محمدرضایوسفی

عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

 

سوابق تحصیلی:

_ کارشناسی زبان و ادبیات عربی

_ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی

_ دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی

 

اهم فعالیت های علمی و پژوهشی:

انتشار کتاب

 - «موسوعة النحو و الصرف و الاعراب»  انتشارات دار الاعتصام _قم.

- کتاب «آشنایی با عروض و قافیه عربی» انتشارات میترا –تهران.

مقاله:

- «جایگاه زن در اندیشه امام خمینی و مقام معظم رهبری » –همایش ملی جایگاه زن در نظام اسلامی – دانشگاه شهید چمران اهواز – نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری.

- مقاله « قیاس خاصیة تنوع المفردات فی الاسلوب  دراسة تطبیقیة لنماذج من اشعار صلاح عبد الصبور و بلند الحیدری و نازک الملائکة »-مجله دراسات ادبیة – الجزایر.

- مقاله «تاثیر فرهنگ علوی بر شعر مولوی».

- مقاله «علم الاصوات و ابن سینا» مجله دانشگاه اصفهان.

_ « سرمایه داری مبتنی بر اصالت سود و فایده زخمی شده است» فصل نامه هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی – شماره 13 .

- تدریس در دانشگاههای  استان خوزستان: اهواز و......

- تدریس در مقطع لیسانس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز.

- تدریس در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور رامهرمز.

-راهنمایی پنج پروژه کارشناسی.

طرح تحقیقاتی:

« بررسی و تطبیق مفاهیم نامه سی و یکم نهج البلاغه با آیات قرآنی و احادیث نبوی و ادب فارسی» محل اجراء : واحد رامهرمز – خاتمه  یافته است .

 

اهم فعالیت های اجرایی:

- مسئول دفتر بررسی آثار علامه شهید مطهری در دانشکده الهیات دانشگاه شهید چمران.

- مدیر حوزه فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهیدچمران.

- مدیر گروه الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز.

_ مدیر گروه معارف اسلامی.

- دبیر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز.

- رئیس اداره پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمزبه مدت 2 سال.

- معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمزبه مدت 6.

 - معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمزبه مدت 6.

_ عضو شورای آموزشی واحد.

_ عضو شورای پژوهشی.

Yousefimohammad84@yahoo.comDOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8