وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

جمعه, 2 تير 1396

منو ریاست


معرفی ریاست دانشگاه

محمدرضایوسفی

عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

 

سوابق تحصیلی:

_ کارشناسی زبان و ادبیات عربی

_ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی

_ دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی

 

اهم فعالیت های علمی و پژوهشی:

انتشار کتاب

 - «موسوعة النحو و الصرف و الاعراب»  انتشارات دار الاعتصام _قم.

- کتاب «آشنایی با عروض و قافیه عربی» انتشارات میترا –تهران.

مقاله:

- «جایگاه زن در اندیشه امام خمینی و مقام معظم رهبری » –همایش ملی جایگاه زن در نظام اسلامی – دانشگاه شهید چمران اهواز – نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری.

- مقاله « قیاس خاصیة تنوع المفردات فی الاسلوب  دراسة تطبیقیة لنماذج من اشعار صلاح عبد الصبور و بلند الحیدری و نازک الملائکة »-مجله دراسات ادبیة – الجزایر.

- مقاله «تاثیر فرهنگ علوی بر شعر مولوی».

- مقاله «علم الاصوات و ابن سینا» مجله دانشگاه اصفهان.

_ « سرمایه داری مبتنی بر اصالت سود و فایده زخمی شده است» فصل نامه هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی – شماره 13 .

- تدریس در دانشگاههای  استان خوزستان: اهواز و......

- تدریس در مقطع لیسانس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز.

- تدریس در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور رامهرمز.

-راهنمایی پنج پروژه کارشناسی.

طرح تحقیقاتی:

« بررسی و تطبیق مفاهیم نامه سی و یکم نهج البلاغه با آیات قرآنی و احادیث نبوی و ادب فارسی» محل اجراء : واحد رامهرمز – خاتمه  یافته است .

 

اهم فعالیت های اجرایی:

- مسئول دفتر بررسی آثار علامه شهید مطهری در دانشکده الهیات دانشگاه شهید چمران.

- مدیر حوزه فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهیدچمران.

- مدیر گروه الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز.

_ مدیر گروه معارف اسلامی.

- دبیر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز.

- رئیس اداره پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمزبه مدت 2 سال.

- معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمزبه مدت 6.

 - معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمزبه مدت 6.

_ عضو شورای آموزشی واحد.

_ عضو شورای پژوهشی.

Yousefimohammad84@yahoo.comDOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8