رو عنوان : PreTitle
عنوان : قابل توجه دانشجویان متقاضی تخفیف شهریه
زير عنوان : SubTitle
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ 
ساعت : ۱۱:۳۹:۵۲
قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی

آن دسته از دانشجویانی که مشمول مواد آئین نامه تخفیف شهریه دانشجویی می باشند، می توانند هر ترم تقاضای خود را به امور شهریه دانشگاه ارائه نمایند.
همچنین می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور شهریه دانشگاه مراجعه نمایید.