شنبه, 28 مهر 1397

عنوان : تقویم آموزشی سال تحصیلی 98-97 و برنامه زمانیندی انتخاب واحد ترم مهر 97
کد خبر : ۱۹۵۶
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ 
ساعت : ۱۱:۳:۱۰ 
بازگشت           چاپ چاپ         
 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان